Jinekomasti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Jinekomasti Nedir? 

Jinekomasti, erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliğinden kaynaklanan, aşırı gelişmiş veya büyümüş meme durumudur. Yeni doğanlar, ergenlik çağında olanlar ya da yaşlı erkekler; hormonal değişiklikler, kalıtım, obezite veya bazı ilaçların kullanımının sonucu olarak jinekomasti geliştirebilir. Aşırı lokalize yağ, aşırı glandüler doku gelişimi, zaman zaman aşırı meme derisi, tek taraflı (bir meme) veya iki taraflı (her iki meme) varlığı jinekomasti ile karakterize özelliklerdir. 

Jinekomasti hayat tehdit eden bir sorun olmamakla birlikte duygusal rahatsızlık ve özgüven kaybına neden olabilir. Jinekomasti pek çok erkek bireyde semptom göstermez. 
Şişmiş meme dokusu, göğüslerde hassasiyet jinekomastinin en belirgin bulgularındandır. Ağrı özellikle ergenlerde görülür, erişkin erkeklerde ağrı nadirdir. Ayrıca meme ucu hassasiyeti de dikkate alınması gereken semptomlardandır. Göğüslerde şişme, ağrı ya da  hassasiyet, bir veya iki memede meme başı akıntısı gibi şikayetleri olan kişilerin zaman geçirmeden doktora danışmaları gerekmektedir. 

Jinekomasti hem cerrahi hem de lazer lipo uygulamasıyla tedavi edilebilir. Lazer lipoliz, hem jinekomastiye özgü yağ dokusunun tedavisi hem de aşırı kilo nedeniyle göğüslerde biriken yağların alınması için uygulanan prosedürdür. Jinekomastinin de evreleri vardır. Memenin büyüklüğü, deri sarkmasının olup olmadığı gibi faktörler tercih edilecek tedavi yöntemini belirler. Eğer meme, ileri derecede büyük ve deride sarkma-gevşeme gibi sorunlar söz konusuysa o zaman tek seçenek ameliyat olacaktır. Ameliyat ile jinekomasti tedavisinde yağ, meme dokusu üzerindeki deri fazlalığı ile birlikte alınır. Bazen jinekomasti hem lazer lipoliz hem de eksizyon ile tedavi edilir.

Jinekomasti Oluşumuna Etken Unsurlar Nelerdir? 

Patolojik bir rahatsızlık olan Jinekomasti çocukluktan erişkinliğe geniş bir yaş spektrumunda gelişebilir. Çocukluk ve pubertal jinekomasti fizyolojik nedenlere bağlıdır ve genellikle kendiliğinden geçer. 

Erişkin jinekomastinin nedenleri şunlardır:

  • Hormon dengesizlikleri,
  • Bazı protein tozlarının kullanımı, 
  • Performans arttırıcı ilaçların kullanımı,
  • Genetik faktörler,
  • Klinefelter sendromu,
  • Karaciğer ve böbrek hastalıkları,
  • Östrojen seviyelerini yükseltebilecek artan vücut yağı.

Jinekomasti Tedavisi Kimlere Yapılır? 

Jinekomasti tedavisi, 18 yaşından büyük (velisinin izni dahilinde 17 yaş itibariyle de uygulanabilmektedir)  sağlık durumu tedaviye elverişli, sigara kullanmayan, meme gelişimi stabilize erkeklere yapılır. Ayrıca; 
Alternatif tıbbi tedavi ve yöntemlere rağmen durumunda bir değişiklik olmayan erkekler, 
Jinekomastinin fiziksel semptomlarını iyileştirmek için olumlu bir bakış açısına ve belirli hedeflere sahip erkekler, 
Göğüslerinin çok büyük olduğu hissinden rahatsız olan erkekler jinekomasti tedavisi için uygun adaylardır. 


Lazer Lipoliz ile Jinekomasti Tedavisi 

Lazer lipoliz veya Lipolaser, yağ dokusunun daha az travma ve daha güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayan lazer destekli bir tekniktir. Teknik, yağ dokusunu yok eden, cildi sıkılaştıran, kolajen oluşumunu indükleyen farklı frekanslarda iki tip lazerin deri altına uygulanmasından oluşur.

Lazer lipoliz, lokal anestezi altında yapılır bu nedenle de hastanede yatış alınmasını gerektirmez. Lazer lipo ile jinekomasti tedavisinde amaç göğüslerdeki glandüler dokunun ve fazla yağın %85'ini almak üzerine kuruludur. Glandüler yapının alınması ve yağ dokusunun çıkarılması için doktor, küçük bir kesi, eğer kişinin obezite sorunu var ise iki kesi açacaktır. 

Önce, göğüs dokusunun glandüler yapısı yok edilerek pubertal meme görünümünden kurtarılır. Ardından  ucunda lazer enerjisini ileten bir optik fiber ile derinin altına ince ve esnek bir kanül yerleştirir. Optik fiber meme yağ dokusuna ulaşır ve yağın sıvılaşmasını sağlar. Sıvı hale getirilen yağ liposuction yöntemi ile tahliye edilir. Son olarak optik fiber yardımı ile cildin sıkılaşması sağlanır. İşlemi takip eden 1 saatin ardından kişi kendi başına evine, 48 saat sonra normal aktivitesine dönebilir.

Cerrahi Jinekomasti Tedavisi 

Erkek meme küçültme olarak da bilinen cerrahi jinekomasti tedavisi, erkeklerde aşırı gelişmiş veya büyümüş memelerin ameliyat ile düzeltilmesidir. Jinekomasti ameliyatı sedasyon ya da genel anestezi altında, yaklaşık bir ila iki saat sürecinde gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası kişinin bir gece hastanede yatış alması gerekir. 

Jinekomasti ameliyatında yaygın olarak meme başı etrafındaki karanlık bölgeyi (areola) çevreleyen bir kesi ile yapılır. Bazı cerrahlar ise göğüslerin altındaki doğal kıvrımı referans alan bir kesi tercih ederler. Kesinin açılmasının ardından fazla yağ ve glandüler doku çıkarılır. Birçok durumda, yağ ve bez dokularını çıkarmak için tek başına ya da  kombinasyon olarak  liposuction tekniği kullanılır. Fazla meme dokusunun ağırlığından kaynaklı memede sarkma ve areolada gerilme varsa cerrah, areolayı yeniden konumlandırır ve boyutlandırır. Ameliyat sonrası göğüs bölgesi bandaj veya kompresyon göğüs yeleği ile sarılır. İyileşme süreci yaklaşık bir haftadır. Tüm şişliklerin inmesi ve yara izlerinin kaybolması birkaç ay sürebilir.
 

İlgili Etiketler

#Health
#Inspiration
#Emphair